DONEAZA 2 %

- Direcţionaţi 2% din impozitul pe venit! -

 

 

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcţioneze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior către o entitate nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

 

2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din cîştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din cîştigul net anual din operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

 

Aceasta donaţie nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat şi depus la Fisc pînă la data de 25 mai a.c.. Dacă nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămîne să fie încasată şi gestionată de stat.

 

Puteţi dona doi la sută (2 %) din impozit către un Asociaţia Psihologilor Profesionişti din România astfel:

 

1. Venituri din salarii
Dacă sînteţi salariat(ă), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcţionar public sau dacă aţi obţinut venituri asimilate salariilor (indemnizaţia administratorului, indemnizaţia directorilor, asociaţilor unici, suma din profitul net cuvenită administratorilor la companii/societăţi naţionale, remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)):
- Descărcaţi Formularul 230;
- Tipăriţi formularul;
- Completaţi declaraţia astfel:
Date de identificare a contribuabilului: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
Semnaţi şi depuneţi personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv), pînă la data de 25 mai a.c.
• Formularul se poate trimite şi prin poştă, cu scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul).

 

- Lista cu adresele administraţiilor fiscale din ţară

 

2. Venituri din alte surse
Daca aţi realizat în anul precedent venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, cîştiguri din investiţii, drepturi de autor, activităţi agricole, etc.), aveţi obligaţia legală (cu excepţia PFA norme de venit) să depuneţi la administraţia financiară o Declaraţie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelaşi formular, într-o rubrică separată, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
- Descărcaţi Formularul 200
- Tipăriţi formularul în 2 exemplare;
- Completaţi ambele exemplare astfel:

I. Date de identificare a contribuabilului: nume, iniţiala tatălui, prenume, CNP, adresa de domiciliu
II. Date privind veniturile realizate pe surse si categorii de venit: se completează cu informaţii despre veniturile realizate în anul anterior conform instrucţiunilor ( Ghid de completare D 200 )
IV. Se lasă necompletat/se barează/se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.
- Anexaţi documentele care justifică veniturile realizate;
- Semnaţi şi depuneţi personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul sau unde locuiţi efectiv), pînă la data de 25 mai a.c.
- Formularul se poate trimite şi prin poştă, cu scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi (unde aveţi domiciliul).

 

- Lista cu adresele administraţiilor fiscale din ţară

 

 

3. Ambele situaţii
Dacă aţi realizat venituri şi din salarii şi din alte surse completaţi şi depuneţi ambele formulare 230 şi 200.

 

- Lista cu adresele administraţiilor fiscale din ţară

 

 

Mai jos aveţi centralizat toate formularele. Acestea sunt deja completate cu datele asociaţiei noastre.

 

- Formularul 230

 

- Formularul 200

 

- Ghid de completare a Formularului 200


- Lista cu adresele administraţiilor fiscale din ţară

 

Se pot aduna mai multe formulare, inclusiv de la alte persoane, nu neapărat facînd parte din asociaţie.