Procedura de înscriere în APPR

 

 

 

 

 

Conform Statutului APPR, Cap IX, Art. 14

 

 

 

“Membrii Asociaţiei sunt: membri fondatori, membri plini, membri asociaţi, membri aspiranţi si membri de onoare, conform definiţiilor de mai jos:

 

 

 

Membri fondatori sunt persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei, conform actelor destinate înregistrării legale a acesteia.

 

 

Membri plini. Pot fi membri plini ai asociaţiei doar acele persoane care desfăşoară o activitate practică (aplicativă sau de cercetare) în domeniul psihologiei, psihoterapiei sau consilierii, şi sunt licenţiaţi în psihologie.

 

Pot fi membri plini şi absolvenţii de psihopedagogie care activează într-un domeniu practic al psihologiei. De asemenea, medicii psihiatri care activează în domeniul psihoterapiei pot deveni membri plini.

 

Persoanele care au absolvit facultatea înainte de 1989 pot deveni membri plini dacă fac dovada că lucrează în domeniul psihologiei.

 

Persoanele licenţiate în psihologie, care lucrează în învăţămînt, pot deveni membri plini dacă au şi activitate practică însumînd minim 4 ore/zi lucrătoare (echivalentul a jumătate de normă).

 

 

Membri asociaţi. Pot fi membri asociaţi persoanele licenţiate în domeniile conexe psihologiei, sau care sunt interesate de psihologie şi doresc să facă parte din asociaţie.

 

 

Membri aspiranţi. Pot fi membri aspiranţi studenţi de la facultăţile de psihologie sau conexe sau elevi interesaţi de domeniul psihologiei.

 

 

Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau din străinătate care prin activitatea lor s-au distins în domeniul de activitate al psihologiei sau care sprijină în mod deosebit îndeplinirea scopului Asociaţiei. Dobîndirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărîrea Consiliului Director şi este supusă votului Adunării Generale. Membrii de onoare nu sînt obligaţi la plata cotizaţiei şi a taxei de înscriere.”

 

 

 

 

Pentru a vă înscrie în asociaţie trebuie urmaţi următorii paşi:

 

 

1. Descărcaţi şi citiţi cu atenţie Statutul Asociaţiei. Dacă vă hotărîţi să vă înscrieţi atunci treceţi la pasul următor.

 

 

Descarcă STATUT APPR

 

 

2. Descărcaţi formularul de înscriere şi modelul de CV.

 

 

Formular înscriere

 

 

Formular CV

 

 

3. Descărcaţi instrucţiunile de completare a formularului şi CV-ului.

 

 

Instrucţiuni de completare a Formularului de înscriere şi CV-ului

 

 

4. Citiţi instrucţiunile de completare apoi completaţi formularul de înscriere şi CV-ul. Atenţie la tipul de membru pentru care optaţi. Dacă nu corespunde cu detaliile din CV acesta va fi schimbat, şi veţi fi înştiinţat.

 

 

5. Trimiteţi formularele completate pe mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

6. După aprobarea cererii de înscriere veţi fi înştiinţaţi şi vi se vor comunica detaliile legate de plata Taxei de înscriere şi a cotizaţiei. Plata se efectuează în maxim 30 de zile de la data primirii înştiinţării. Este preferabil să trimiteţi o copie pe mail după chitanţa cu care aţi facut plata, sau să ne anunţaţi.

 

 

Atenţie! Nu efectuaţi nici o plată pînă nu primiţi confirmarea înscrierii.

 

 

Plata se face in contul deschis la Banca Transilvania, sucursala Iasi

RO 40 BTRL 0240 1205 M295 97XX

 

 

7. Odată făcută plata veţi deveni membru al asociaţiei şi vă veţi regăsi pe lista membrilor postată pe site.

 

 

Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor valabile începînd cu 1 ianuarie 2011:

 

Membri

Taxă înscriere

Cotizaţia anuală

 

Plini + Fondatori

15

35

 

Asociaţi

15

20

 

Aspiranţi

10

10